TJÄNSTER

ELEVCOACHING

 

Elevcoaching rör arbetsmässiga och personliga mål och syftar till att öka elevens chanser till att klara sin skolgång och nå sin fulla potential. Det vill säga ett ökat självförtroende, självkänsla och hitta sin plats i tillvaron både enskilt och i grupp.

Var och en arbetar med sina personliga mål och sin identitet. Fokus ligger på lösningar och möjligheter och därmed hitta elevens drivkrafter.

 

Syftet med Elevcoachning är att:

- Varje individ ska klara av sina studier och nå sitt mål.

- Öka självkänslan.

- Öka självförtroendet.

- Motverka utanförskap, mobbning och självdestruktivt beteende.

- Motverka stress och prestationsångest.

 

Vi erbjuder fyra olika paket för coachning av elever:

- Mindfullness/mental träning.

- Personligt ledarskap Y.A.R.

- Teambuilding.

- Antimobbning.

 

Vi erbjuder individuell coachning både i grupp och i helklass. Kontakta oss gärna för mer information!

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

 

Vi vill gärna komma till din arbetsplats och berätta om varför vi tror att just Elevcoacing är viktigt! Vi kommer att hålla en föreläsning för lärare och pedagoger under 2017-18 med rubriken "Glädje ska vara ledordet". Vi erbjuder även föreläsningar för elever. Kontakta oss gärna för mer info!

 

"Glädje är ledordet"

En föreläsning på ca 2,5 h inriktad till skolpersonal och andra som arbetar med barn och ungdomar. Kontakta oss för mer information!

 

 

 

 

COACHING AV PERSONAL

 

Vi vill hjälpa dig att bli den bästa möjliga coachen för dina elever! Med fyra olika paket erbjudanden utformade kring T.A.R. - Teacher Awareness Reflection Method har slagit samman övningar som kan hjälpa dig med hur du ska förhålla dig gentemot dina elever.

 

Vi erbjuder fyra olika paket för coachning av elever:

- Mindfullness/mental träning.

- Personligt ledarskap Y.A.R.

- Teambuilding.

- Antimobbning.

 

Vi erbjuder individuell coachning av elever och personal. Kontakta oss gärna för mer information!

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

Facebook

Hemsida gjord av Anton Axelsson www.antonaxelsson.myportfolio.com